Innlogging til HMSREG.no

HMSREG er et informasjonssystem som er utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

For mer informasjon om HMSREG og oppgradert versjon, besøk hmsreg.com.

HMSREG

HMSREG hjelper deg å skille gode og ryddige leverandører fra de useriøse. Det er også et hjelpemiddel til å avdekke økonomiske uregelmessigheter og ivareta påseplikt og bestemmelser i Byggherreforskriften.

Gjennom integrasjon til adgangskontrollsystemer eller egen mobilapp, gir HMSREG deg oversikt over anleggslokasjoner med kontroll på leverandører og mannskap som er tilstede. Slik sikres ryddige arbeidsforhold med kontroll på at alt mannskap er ansatt hos godkjente leverandører.

Hvorfor

Offentlig sektor i Norge kjøpte i 2014 varer og tjenester for 471 milliarder kroner. Dette er et attraktivt marked for leverandører av arbeidskraft i et stadig åpnere Europa.

Den økende konkurransen har gitt nye utfordringer. Tøffere konkurranse og komplekse leverandørkonstellasjoner gir fare for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Regjeringen har over flere år, på tvers av politisk farge, arbeidet aktivt med handlingsplaner som skal motvirke denne utviklingen. Arbeidet har ført til viktige tiltak som blir implementert gjennom lover og forskrifter, anbefalte kontraktskrav og konkrete ordninger som HMS-kort. HMSREG gir deg nye muligheter til å knytte sammen og følge opp tiltakene, samtidig som det gir mulighet til å samle opp og dele erfaringer. Systemet er primært utviklet med fokus på bygg- og anlegg, samt renholdsbransjen.

Samarbeid ikon

HMSREG hjelper deg til å skille gode og ryddige leverandører fra de useriøse.

Kvalitets ikon

Systemet legger til rette for et systematisk arbeid med leverandørkvalitet gjennom oppfølging av kvalifiseringskrav og deling av erfaringer.

Kalkulator ikon

Bedre og mer systematisk oppfølging og kontroll kan redusere omfanget av overfakturering og andre uregelmessigheter.

Ulykke ikon

Dersom det skjer ulykker eller avdekkes irregulariteter, har du umiddelbar oversikt over byggeplasser, leverandører og mannskaper gjennom HMSREG.

Hvordan

HMSREG har oversikt over kontraktører og underleverandører på den enkelte leveransen og henter løpende inn hvem som blir registrert inn og ut på byggeplassene. Dette gir en total oversikt over leverandører og mannskap på tvers av lokasjoner og kontrakter. Løsningen bygger videre på etablerte standarder som HMS-kort og StartBANK for å gi støtte for:

Kvalifisering ikon

Kvalifisering av leverandører og behandling av mannskapslister. Oversikten viser hvordan alle underleverandører er knyttet opp mot kontraktspart.

Oversikt ikon

Systemet samler erfaringsdata, merknader og annen nøkkelinformasjon knyttet til leverandører og leveranser. Informasjon kan deles på tvers av enkeltkontrakter og oppdragsgivere. Tilrettelegging av data for statistikk og analyse.

Varsling ikon

Oversikt over inn- og utpassering på arbeidslokasjoner med varsling av uregelmessigheter og avvik. Avvik kategoriseres og akkumuleres som erfaringsdata knyttet til leverandør.

Informasjon ikon

Systematisk, risikobasert oppfølging og kontroll av leverandører og leveranselokasjoner.

Enkelt å komme i gang

HMSREG er sky-basert og krever ikke lokale installasjoner. Løsningen har intuitivt web-basert grensesnitt og gir støtte for bruk på mobile enheter. Egen mobilapp kan benyttes for inn- og ut-registrering på lokasjoner som ikke har annet registreringsutstyr.

Løsningen gir støtte for ulike brukergrupper. Ansvarlige hos oppdragsgiveren og leverandørene kan selv registrere og følge opp sine mannskapslister og underleverandører.

Systemet har utstrakt tilgang til rapporter og det er enkelt å laste ned data til MS Excel for videre bearbeiding.

Om HMSREG og Omega

HMSREG har blitt utviklet i samarbeid mellom Oslo Kommune og Omega AS basert på en offentlig anskaffelsesprosess i 2016.

Omega er et norskeid selskap som er spesialister på programvareutvikling og konsulenttjenester innen prosjektoppfølging. Omega har røtter i Olje & Gass industrien med betydelige internasjonale aktiviteter, og har et stadig voksende marked i andre bransjer. Selskapet er eid av ansatte og har omkring tusen medarbeidere.

Dersom ditt kortnummer og mobiltelefonnummer er registrert i HMSReg kan du få tilgang til informasjonen lagret for ditt kort.

HMSreg logo i hvit