Ny versjon av HMSREG

Ny versjon av HMSREG vil være tilgjengelig fra desember 2019 og heter HMSREG 365. Den nye versjonen løftes inn i prosjektstøttesystemet Pims 365 som benyttes av oppdragsgiver/byggherre på bygge- eller anleggsplasser for å sørge for forsvarlig og effektiv prosjektgjennomføring.

Funksjonalitet som leverandørhierarki, samordningsskjema, mannskapslister, oversiktslister og søknad/innregistrering for underentreprenører videreføres. Det er utviklet en ny app for inn/ut-registrering som heter HMSREG 365 og ligger tilgjengelig i Google Play og App Store.

Det vil tilrettelegges for at prosjekter og mannskapslister med tilhørende informasjon enkelt skal overføres fra HMSREG versjon 1 til HMSREG 365.

Last ned dokumentet: "Sammenligning av hovedfunksjoner i HMSREG og HMSREG 365" PDF (386 Kb)

Viktige endringer for entreprenører/underentreprenører:

  • Andeler faglærte og lærlinger kan hentes ut pr kontrakt/leverandør for bedre oppfølging og rapportering mot oppdragsgiver
  • Bedre håndtering av flere HMS-kort pr person
  • Bedre håndtering av lånekort/ midlertidige kort
  • Enklere innlogging med oversikt over alle prosjekter, uavhengig av aktør, via hmsreg365.no
  • Bruker kan velge mellom norsk og engelsk språk

Viktige endringer for oppdragsgiver / eier av løsningen:

  • Større fleksibilitet i oppsett av prosjekt- og organisasjonsstrukturen
  • Større muligheter for å aggregere og se på data overordnet, uavhengig av prosjekt og oppdragslokasjon
  • Bedre muligheter for samhandling byggherre/oppdragsgiver og hovedentreprenør
  • Flere beregningsmodeller for faglærte og lærlinger

Det vil være oppdragsgiver / byggherre som bestemmer overgangen til ny versjon av HMSREG for sine prosjekter, og brukere vil som i dagen versjon inviteres inn i tilknytning til et prosjekt. Du kan ikke registrere deg selv som bruker i systemet.

Første gang du registreres i HMSREG 365 vil du motta en invitasjonsepost med PIMS 365 som avsender. Merk at du vil motta en ny invitasjon for hver nye oppdragsgiver/eier av løsningen.

Topp